eHealth op de werkvloer: even snel een foto appen naar de huisarts

Artikel www.smarthealth.nl (Lees het artikel op Smarthealth.nl)

In de serie eHealth op de werkvloer spreekt SmartHealth met zorgprofessionals die dagelijks te maken hebben met eHealth toepassingen. Veel van die technologische innovaties betekenen op papier efficiënter werken, kwaliteitsverbetering of kostenverlaging. Maar in de praktijk zijn er vaak genoeg obstakels te overwinnen. Een kwestie van tussen droom en daad? Deze week: Hilderik van Schaik, huisarts in Huisartspraktijk HJ van Schaik en adviseur van Medic-App.

“Drukte in de praktijk, twijfel over de urgentie van hun vraag, de telefoonlijn die bezet is: er zijn genoeg drempels te noemen die patiënten ervaren als ze een vraag willen stellen aan de huisarts. Ik heb zes telefoonlijnen, maar als je nummer zes wachtend bent, dan hang je met een normgesprek van drie minuten al snel achttien minuten in de wacht. We hebben niet genoeg personeel om al die lijnen aan te nemen. En dat is zonde, want als je het vraag- en antwoordsysteem goed op elkaar afstemt kunnen alle patiënten binnen vierentwintig uur antwoord krijgen op hun medische vragen. Vanuit die behoefte is Medic-App ontstaan”, vertelt Hilderik van Schaik.

1 foto zegt meer dan 1000 woorden

“Bij patiënten die liever bellen dan langskomen, hebben we daarnaast het probleem dat bepaalde klachten niet objectiveerbaar gemaakt kunnen worden via de telefoon als je er geen meetwaarde aan hangt. ‘Mijn been is dik en rood’, vertelt een patiënt. Maar hoe dik is dat dan? Alles opmeten is onhandig en kost ook veel tijd. De mogelijkheid om even snel een foto op te sturen naar je huisarts, leek mij een waardevolle toevoeging aan wat er op dit moment al geboden wordt qua e-mail en telefonisch consult. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden.”

Een waarschuwing in de app: 'Breng niemand herkenbaar in beeld'

“Peter de Rijke van AppeTijd had eerder een app ontwikkeld die gericht is op de communicatie tussen ouders en school. Hij kwam bij mij met een concept om een dergelijke raamwerk voor huisartsen (en patiënten) in te zetten. Toen hij me vroeg voor een pilot met Medic-App kwam hij op een goed moment.” Hilderik is inmiddels als adviseur betrokken bij Medic-App, waardoor het bedrijf profiteert van de kennis die Hilderik in zijn praktijk opdoet.

“We hebben gekozen voor een vrij simpel concept, met alleen (praktijk)informatie en contact mogelijkheden. “We hebben gekozen voor een vrij simpel concept”De app is een nativeapp, dat houdt in dat er vanuit de app opdrachten worden gegeven aan je smartphone – bijvoorbeeld om een foto te maken. Die foto wordt als het ware ingepakt, dus niet op de telefoon zelf bewaard, en op die manier verzonden.” Naast het versturen van foto’s heeft de app als functie dat patiënten informatie over ziektebeelden kunnen vinden, eenvoudig toegang hebben tot alle belangrijke nummers en adressen en zich via vragenlijsten in de app kunnen voorbereiden op hun consult.

Op werkdagen binnen 24 uur een reactie

Maar op een app kun je toch ook niet direct reageren? “Dat klopt, je ontvangt als patiënt dan ook een auto-reply waarin we aangeven dat we de klacht ontvangen hebben en binnen vierentwintig uur zullen reageren. Daarmee geef je mensen al zoveel geruststelling, dat ze het helemaal niet erg vinden om even te wachten.”

Naast de mogelijkheid om een foto te sturen, bestaat de app ook uit andere opties

“Op dit moment sturen mensen zowel naar aanleiding van een telefoongesprek foto’s via de app en leggen patiënten uit zichzelf via de app contact met de huisartsenpraktijk. Maar het gebruik ervan is nog beperkt, we hebben onze patiënten nog niet actief benaderd om hen van de app op de hoogte te stellen. We proberen nu eerst zoveel mogelijk feedback op onze app te ontvangen en van daaruit nog verder te ontwikkelen.”

App stelt geen diagnose

De app heeft geen CE-markering nodig, meent Hilderik. “De app stelt zelf immers geen diagnose en we houden ons daar verre van. Als je een foto wilt maken staat er ook in de app ‘breng mensen niet herkenbaar in beeld’. En als je een bericht stuurt, dan krijg je een auto-reply dat de diagnose uitsluitend tijdens een persoonlijk consult zal worden gesteld. We willen het eenvoudig houden en niet buiten de grenzen gaan.”

Patiënten kunnen ook een ingesproken bericht voor de huisarts achter laten via de app

Uitbreidingsplannen voor de app zijn er genoeg. “Op dit moment verloopt de koppeling tussen het consult in de app en het medische dossier van een patiënt nog handmatig. Je neemt het bericht of de foto over uit de e-mail, brengt het over in het dossier en wist de e-mail vervolgens. Het zou mooi zijn als dat automatisch ging”, meent Hilderik. “Daarnaast zouden we graag willen dat patiënten zelf afspraken in kunnen plannen in onze agenda, maar dat kan vooralsnog alleen in een stand-aloneagenda. Naar een koppeling met bestaande agendasystemen wordt momenteel onderzoek gedaan”

Nuttig voor patiënt en huisarts

Medic-App biedt verschillende mogelijkheden voor praktijken om een app in te zetten om contact te leggen met hun patiënten en praktijkinformatie te delen. Hiermee gaat Medic-App de concurrentie aan met andere (medische) app-ontwikkelaars. “Maar Medic-App heeft een hele scherpe prijsstelling. Ik denk graag mee met de ontwikkelaar om de app verder uit te bouwen en te verbeteren. Zonder dat de app hierdoor duurder hoeft te worden”

Binnen Hilderik’s huisartsenpraktijk is de app een maand of zes geleden gelanceerd. Inmiddels heeft Medic-App ook al voor vier andere huisarts- en twee fysiotherapiepraktijken apps gebouwd. De ervaringen die dit oplevert zorgen weer voor input voor een volgende versie. “De meeste huisartsen vinden het vooral een hoop geld”De grote huisartspraktijken heeft Medic-App nog niet benaderd, daar zijn ze op dit moment nog wat terughoudend in. “Er zijn toch nog wat problemen in het veld”, vertelt Hilderik. “Enerzijds twijfelen praktijken nog aan de veiligheid. Dat is begrijpelijk, maar niet nodig. Een app is net zo veilig als een telefonisch consult en alle mogelijke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. In de app staat duidelijk dat mensen niet zichtbaar in beeld gebracht moeten worden en ook dat een diagnose alleen wordt gesteld in een persoonlijk consult.” Anderzijds schrikt de prijs van de app potentiële gebruikers af. “De meeste huisartsen zien niet in waarvoor ze die investering moeten doen, ze vinden het vooral een hoop geld.”

Het goedkoopste abonnement kost een huisarts 39,95 euro per maand, plus een eenmalige set up fee van euro 195,-. Voor 49,95 euro per maand en een eenmalig bedrag van 395,- heeft de praktijk een app in eigen huisstijl voor zowel iPhone als Android.

Huisartsen kunnen de app naar hun eigen wensen - huisstijl e.d. - in laten richten

Dus legt Hilderik aan hen uit waarom een app belangrijk is voor een huisarts. “Het opent zowel voor de patiënt als voor de huisarts een extra kanaal. Minder urgente dingen kunnen op een later tijdstip chronologisch worden afgehandeld. Het is ook veel makkelijker om bepaalde klachten – die echt visueel moeten worden weergegeven – duidelijk te maken.” Tegelijkertijd denkt Hilderik dat het ook zinvol is om naast praktijkeigenaren en huisartsen ook patiënten te benaderen. “Misschien moet het juist bij hen neergelegd worden. Als patiënten merken wat de toegevoegde waarde van een app is, kunnen zij hun huisarts motiveren.”

Is het wel betrouwbaar?

Waar het de veiligheid aangaat heeft Medic-App de samenwerking gezocht met Doktr.nl. Dat is een platform waarop patiënten en behandelaars met elkaar op een veilige en laagdrempelige manier online gesprekken kunnen voeren. Op dit moment wordt onderzocht of een koppeling tussen beide partijen mogelijk is. In dat geval zouden privacy-gevoelige gegevens via Doktr.nl worden verwerkt.

Een push notification voor patiënten die via de app verstuurd kan worden

Daarnaast wordt er inmiddels ook gepraat met andere partijen, waaronder een ziektekostenverzekeraar. “Deze is immers gebaat bij een lagere kostprijs ofwel een efficiëntere praktijkvoering. Het zou mooi zijn wanneer deze ziektekostenverzekeraar een deel van de abonnementskosten voor haar rekening zou willen nemen”.

Naast huisartsen moet de app op den duur ook uitgerold gaan worden voor fysiotherapeuten en in de thuiszorg. “We hebben meerdere fysiotherapeuten gesproken die behoefte hebben aan een app. De eerste praktijken zijn voorzien en de eerste ervaringen zijn zeer positief. Hun feedback wordt dan weer verwerkt voor een volgende versie. Zo zorgen we er samen voor dat de app steeds nauwer aansluit op de praktijkbehoefte.”

Geef een reactie