GEBRUIKERSVOORWAARDEN ‘MIJNDOKTER’

Bij gebruik van de MijnDokter app stemt u in met deze gebruikersvoorwaarden.

ORGANISATIE

MijnDokter is een initiatief van MEDIA58 B.V., gevestigd aan de Boulevard Bankert 632 te Vlissingen. MEDIA58 kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. De actuele versie is altijd te downloaden via de website van MijnDokter of -de Google Playstore / AppStore.

GEBRUIK

De communicatie met u in de MijnDokter app wordt verzorgd door de deelnemende huisarts(-enpraktijk). Voor algemene vragen streven de deelnemende huisartsen(-praktijken) ernaar om binnen 1-2 werkdagen te antwoorden. Voor specifieke vragen dient u persoonlijk met hem/haar af te stemmen wat de reactietijd is.

Heeft u direct contact met een arts nodig, bijvoorbeeld als er sprake is van spoedeisende zorg, dan is MijnDokter niet geschikt. Neem dan telefonisch contact op met uw eigen huisarts, de huisartsenpost, de ziekenhuisafdeling waar u onder behandeling bent, of met het landelijk noodnummer 112.

MijnDokter, MEDIA58 B.V. en de deelnemende huisartsen(-praktijken) zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van de MijnDokter app. Het gebruik van de app is voor risico van de gebruiker.

U bepaalt zelf welke actuele gegevens en informatie u deelt via MijnDokter. Bij communicatie met uw arts of andere zorgverlener geeft u toestemming om deze gegevens en uw patiëntdossier in te zien en te gebruiken voor het beantwoorden van uw vraag. Het advies van uw arts of andere zorgverlener wordt gegeven op basis van de bij hem/haar al bekende en de actuele door u versterkte informatie. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u uw huisarts naar beste weten inlicht.

PRIVACY

Uw gegevens in MijnDokter zijn alleen bestemd voor uw eigen doeleinden. De persoonlijke informatie, die u via de app met uw arts deelt, is (privacy)gevoelige informatie. MijnDokter en de deelnemende praktijken doen er alles aan om uw privacy en veiligheid maximaal te beschermen.

MijnDokter en de deelnemende praktijken zullen uw persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen. De informatie wordt waar noodzakelijk voor uw zorg door uw huisarts toegevoegd aan uw patiëntdossier.

Voor algemene inzichten over het gebruik van de app worden de gegevens van de individuele gebruikers geanonimiseerd. Behalve uw eigen huisarts alsmede bevoegde medewerkers van de huisartsenpraktijk kan er niemand bij uw eigen informatie. Voor de evaluatie en doorontwikkeling van de MijnDokter app maken we gebruik van gegevens die niet tot u herleidbaar zijn. Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen, tenzij u daarvoor toestemming geeft of daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

VEILIGHEID

Het gebruik van MijnDokter is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
De informatie die u deelt met uw huisarts verloopt via beveiligde systemen en is niet toegankelijk voor andere partijen. Wij adviseren u om ook zelf voorzorgsmaatregelen te nemen om misbruik te voorkomen. Uw gebruikersgegevens en pincode zijn privé en strikt vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Ga zorgvuldig om met uw inloggegevens en beveilig uw telefoon zelf ook met een pincode.

MijnDokter kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van uw inloggegevens, voor verkeerd gebruik of wanneer u deze informatie deelt met anderen.

Transparantie, vertrouwen en integriteit vormen samen een belangrijke basis voor de relatie tussen MijnDokter en haar gebruikers. MijnDokter (MEDIA58 B.V.) gaat er van uit dat dit vertrouwen niet geschonden wordt, maar behoudt zich alle rechten voor om adequate stappen te zetten bij ongeoorloofde of illegale activiteiten van haar gebruikers.

Geregistreerd partner